STYLUS.png

STYLUS

הרבה טכנולוגיה- כלום בכיס!

 

שייפ: Flat Top with Easy Bevel

פאודר:****

מסלולים: *****

פארק: ***

רמה:  מתחיל

מחיר: $


 

טכנולוגיות:

 

FSC Fly core - ליבת העץ הקלאסית של ברטון

Squeezebox Low - מבנה ליבה חדשני העושה שימוש בגאומטרייה תלת-מימדית לאיזון מושלם בין  יכולת תמרון מהירה ומדוייקת לבין תחושת יציבות בכל תנאי השלג

Extruded Base - תחתית איכותית וקלה לתיקון שאיננה דורשת טיפולים רבים